رو یخچالی فلفل و فندق

فلفل

از چوبهای گردو -اقاقیا - شمشاد - عناب - عناب طلایی -

کرات ،استفاده شده است.

فندق

از چوبهای گردو تیره -توت - شمشاد - کرات -

گردوی روشن ، استفاده شده است.

دوستانی که طرحهای رو یخچالیها رو خواسته بودند می تونند

از این تصاویر استفاده کنند .

 

/ 0 نظر / 91 بازدید