تذهیب

تذهیب

 

هر کودکی هنرمند است . مساله این است که

چگونه پس از این که  بزرگ شد ، هنرمند باقی

بماند . (( پابلو پیکاسو ))

 انتظار نداشته باش همه هنر تو را درک کنند،

قدر هنر را فقط هنر شناس  می داند

((ژول ورن)) 

/ 0 نظر / 75 بازدید