سال نو مبارک

 

سلام

 یک گیاه در میانه زمستان به یاد تابستان گذشته نیست بلکه متوجه بهاریست که از راه می رسد.گیاه روزهایی را که گذشته است به یاد نمی آورد ،بلکه از روزهایی که در پیش است خبر می دهد.گیاه از آمدن بهار اطمینان دارد وبا رسیدن آن از درون خویشتن سر بلند می کند.بهار یعنی نو شدن یعنی دوباره شروع کردن ،یعنی کامل کردن رویایی که در زمستان وتابستانش را هموار کرده اید.بهاری که او هم از پنبه زدن های برف زمستانی وداغ کردن های ظهر تابستانی خبر ی نیست اما ولع لمس شکوفه ها ی بهارنارنج او را به صبح فروردین رسانده است.

پس آرزوهایتان را صیغل دهید تا برق نگاهتان همواره مملو از امید وعشق به کسانی باشد که همه داشته های دنیا جایگزین خوردن یک فنجان چای در کنارشان نمی شود.

سال نو را به دوستان عزیزم و کسانی که دوستش دارید تبریک می گویم وآرزوی روز افزون برایتان دارم.

 

 

/ 0 نظر / 45 بازدید