دوست مجازی!

 

  دوست مجازی!
اسمش را میگذاریم؛ دوست مجازی اما آنسو یک آدم حقیقی نشسته .
  خصوصیاتش را که نمیتواند مخفی کند وقتی دلتنگی ها و آشفتگی هایش را مینویسد
وقت میگذارد برایم، وقت میگذارم برایش . . نگرانش میشوم دلتنگش میشوم
وقتی در صحبت هایم، به عنوانِ دوست یاد میشود مطمئن میشوم که حقیقی ست .
هرچند کنار هم نباشیم هرچند صدای هم را هم نشنیده باشیم،
ولی گاهی غرورش بیشتر می شود وهیچ سراغی ازمن نمی گیرد واز من انتظاراتی دارد بیخبر از اینکه من نیز منتظرش  بودم پس نباید از من دلخور شود .
من برایش سلامتی و شادی آرزو دارم هر کجا که باشد.

تقدیم به :دوست مجازی عزیزم

/ 0 نظر / 43 بازدید