مهربانی

اگر کسی تو را با تمام مهربانیت دوست نداشت ...

دلگیر مباش که نه تو گنهکاری نه او

آنگاه که مهر می‌ورزی

مهربانیت تو را زیباترین معصوم دنیا می‌کند

پس خود را گنهکار مبین

من عیسی نامی را می‌شناسم که

ده بیمار را در یک روز شفا داد

و تنها یکی سپاسش گفت

من خدایی می‌شناسم

ابر رحمتش به زمین و زمان باریده

یکی سپاسش می‌گوید و هزاران نفر کفر

پس مپندار بهتر از آنچه عیسی و خدایش را سپاس گفتند

از تو برای مهربانیت قدردانی می‌کنند!

 

 

/ 0 نظر / 59 بازدید